Jak przekazać nam swój 1%?
 
Jeżeli chcesz wesprzeć nas w swoim zeznaniu podatkowym i przekazać nam swój jeden procent podatku (pamiętaj, że masz prawo do wyboru tylko jednej takiej organizacji), musisz:
W odpowiednich rubrykach swojego formularza podać numer organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym tak, jak przedstawiliśmy to na poniższym wzorze (PIT-37):

Powyższy wzór dla PIT-37, rubryki: 122-123.

Dla innych deklaracji PIT są to pozycje:
•  PIT-28 - rubryki: 125-126
•  PIT-36 - rubryki: 301-302
•  PIT-36L - rubryki: 104-105
•  PIT-37 - rubryki: 122-123
•  PIT-38 - rubryki: 57-58
•  PIT-39 - rubryki: 50-51

Pieniądze (1% podatku należnego) przekaże urząd skarbowy w terminie 3 miesięcy od daty złożenia zeznania.

Ponadto w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym możemy wpisać dodatkowe informacje(np. na konkretny cel), które mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego. Informację taką należy zamieścić w rubryce "Informacjach uzupełniających”, gdzie podatnicy mogą podać swój numer telefonu, faksu, adres e-mail, a także cel szczegółowy, na jaki przeznaczają swój 1% podatku.

DANE ORGANIZACJI DO WPISANIA W FORMULARZU PIT:

Nazwa OPP: STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA SZKOŁA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ DRZEWNYCH W LESKU  
Numer KRS: 0000228156
NR. Konta Stowarzyszenia
PBS O/Lesko
50 86 42 10 12 20 03 12 03 51 28 00 01